Mattebiennalen

Matematikbiennalen

Vi hanterade samtliga aktiviteter i kongressen från första mötet med kunden till utvärdering. Detta var ett renodlat PCO uppdrag där vi skötte insamlingen av alla presentationer (abstracts) via vår kongressplattform och 250 föreläsningar sållades fram. Det fanns även 50 utställare som också hanterades med abstracts via systemet. Vi skötte all kommunikation med föreläsare och utställare.

Projektledning, drift av kongressplattform med abstractfunktion, schemahantering, hemsida med anmälningsfunktioner, deltagaradministration, ekonomihantering resebokning, logi, grafisk produktion, inbjudan, programbok, skyltning, utställning, sponsorhantering, sociala arrangemang, matbeställning, funktionskontroll och ansvar för lokaler och teknik, delta i projektmöten, välkomstbrev, fakturering, utvärdering, ansvara för 100 funktionärer, uppförande av evenemangstält.