Flisakongressen

Flisa-kongressen är en sammankost där föreläsningar sker i plenum. Det finns workshop och seminarier. Det finns en utställning där deltagarna spenderar sin fria tid, fika- samt lunchpauser. Umeå Congress har arrangerat Flisakongressen tio ggr, första i Lycksele 2003.

Vi sköter samtliga aktiviteter i kongressen från första behovsanalysen med kund till utvärdering. Vår grafiker skapar en unik grafisk profil i samråd med uppdragsgivaren som därefter följer med i allt material. Vi tar hand om registerhantering för att hitta/kontakta deltagare och utställare.

Vår grafiker producerar allt material inklusive hemsida med anmälningsfunktion via vår kongressplattform. Där finns även betalningsfunktion samt rese- och logibokning. Vi skapar flera olika sponsorpaket för utställare, genomför sponsorträffar mm. Vår uppdragsgivare koncentrerar sig på det vetenskapliga programmet.

Kundcaset innehåller

Hela paketet