ICASS IX, Umeå Universitet, 8-12 juni 2017


Arbetet med ICASS IX 2017 genomfördes på uppdrag av organisationen IASSA och Umeå universitet. Totalt deltog över 800 deltagare med 15 olika nationaliteter, främst från de arktiska länderna. Umeå Congress bistod med att skapa en hemsida, abstracthantering, bokning av lokaler, mat och sociala event. Vidare ansvarade vi för alla anmälningar till kongressen samt administration av stipendieansökningar. Vi hade främst kontakt med två personer ur organisationsgruppen, där de ansvarade för program, bedömde alla inskickade abstracts och hanterade inbjudningsbrev. Vi delade ansvaret för projektets budget och hade ett nära samarbete med varandra.

ICASS IX hade totalt 841 inskickade abstract fördelade på 23 parallella sessioner.  

Under genomförandet ansvarade vi för kassa, servicedesk, bemanning av garderob och övrig service, ex utlåning av datorer och utskrifter,  på plats.

Antal deltagare: ca 800 personer
Målgrupp. Arktiska forskare
Geografisk spridning. Nationellt deltagande med ett antal besökare från Norden

Uppdrag: Projektledning, drift av kongressplattform med abstractfunktion, schemahantering, hela informationssidan med anmälningsfunktioner, deltagaradministration, ekonomihantering, logi, grafisk produktion, inbjudan, programbok, skyltning, sociala arrangemang, matbeställning, funktionskontroll och ansvar för lokaler och teknik, delta i projektmöten, välkomstbrev, fakturering, utvärdering .

Kundcaset innehåller

Hela paketet