Matematikbiennalen

Matematikbiennalen 2012, 2014, 2016 och 2018

Vi har jobbat med Matematikbiennalen ett flertal år med olika kunder och har varit med i utvecklandet av biennalens elektroniska hantering, framförallt var det gäller avvecklingen av programbok i papper. Vi var med och planerade samt hanterade samtliga aktiviteter i kongressen från första mötet med kunden till utvärdering. Vi hanterade insamlingen av alla presentationer (abstracts) via kongressplattformen och 250 föreläsningar sållas fram. Det finns även 50 utställare som också hanterades med presentationer och abstracts via systemet. Vi skötte all kommunikation med föreläsare och utställare.

Projektledning, drift av kongressplattform med abstractfunktion, schemahantering, personliga program i egen app, hemsida med anmälningsfunktioner, deltagaradministration, ekonomihantering resebokning, logi, grafisk produktion, inbjudan, skyltning, utställning, sponsorhantering, sociala arrangemang, matbeställning, funktionskontroll och ansvar för lokaler och teknik, delta i projektmöten, välkomstbrev, fakturering, utvärdering, ansvara för 100 funktionärer, uppförande av evenemangstält.