Kongress­ledning


Umeå Congress fungerar som ett planeringsstöd och en rådgivare åt er. Vi hjälper er med det praktiska förberedelsearbetet och upprättar en tidsplan.För att få bästa möjliga priser och kvalitet hjälper vi er att förhandla och skriva avtal med underleverantörer.

Genom att aktivt söka nya vägar för information hittar vi fler potentiella deltagare till konferenser. Umeå Congress deltar vid avstämnings möten och har personal på plats vid arrangemanget.

Umeå Congress producerar och formger allt som rör er kongress t.ex. hemsida, inbjudningar, annonser, konferensfolder, programbok, skyltar, namnbrickor, bordsplaceringar, banderoller, flaggor mm.
Vi sköter även utskick via e-post och brev samt genomför marknadsföring via nya kanaler genom Internet mm.

Relevanta kundcase

Matematikbiennalen