Sponsor & Utställare


Vi sköter försäljningar samt skräddarsyr ett koncept för sponsorer och utställare i samband med just er kongress.

Vi tar även hand om den löpande kontakten med utställarna och utarbetar en monterplan, samt ansvarar för byggnation och fullständig monterservice.

Relevanta kundcase

Matematikbiennalen