Sponsor & Utställare


Vi sköter försäljningar samt skräddarsyr ett koncept för sponsorer och utställare i samband med just er kongress.

Vi tar även hand om den löpande kontakten med utställarna och utarbetar en monterplan, samt ansvarar för byggnation och fullständig monterservice.

Relevanta kundcase

Matematikbiennalen

NO biennalen