NO biennalen

NO Biennalen sökte samarbete kring utställning vid deras kongress i Umeå. Ett turnerande möte där man själva hade ansvar för anmälningar och utformning av program. Vårt uppdrag bestod i att sköta paketering, försäljningar samt skräddarsy koncept för utställare. Vi utarbetade en monterplan, samt ansvarade för byggnation och fullständig monterservice. Fakturering och utbetalning av överskott till projektet.

Kundcaset innehåller

Ekonomi